De zonde en het verlies van de heerlijkheid van God

Paulus spreekt in de brief aan de Romeinen over de verlossing als een delen ‘in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt’, (Rom. 8:21). Paulus refereert hier aan een eerdere passage in de brief, waarin hij duidelijk maakt dat de mensen die ‘luister van God’ door hun zonde kwijtgeraakt zijn: ‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God’, (Rom. 3:23). In het Grieks staan in beide verzen voor resp. luister en nabijheid hetzelfde woord: δόξα, dat in de NBG 1951 vertaald werd als heerlijkheid.

Bij Michael Wolter kwam ik verhelderende opmerking tegen over het gebruik van juist deze term door Paulus: “De betekenis van ‘heerlijkheid’ in teksten als Rom. 5:2, Rom. 8:18, Rom. 8:29-30 en 1 Thess. 2:12, komt overeen met het gebruik daarvan in het Oude Testament en in de buitenbijbelse joodse geschriften, waar het begrip ‘heerlijkheid’ gebruikt kon worden als een samenvattende aanduiding voor het te verwachten eschatologische heil, (o.a. Jes. 40:5 en Jes. 60:1). Volgens Rom. 3:23 is het de ‘heerlijkheid van God’, die de mensheid op grond van haar zonde verloren heeft. Daarmee maakt Paulus gebruik van een traditionele duiding van de zondeval, volgens welke Adam en Eva er verantwoordelijk voor zijn, dat de mensen de ‘heerlijkheid van God’, waarmee zij oorspronkelijk bekleed zijn geweest, verloren hebben. Zo wordt ook aan deze tekst duidelijk, dat Paulus het eschatologische heil opgevat heeft als een herstel van de oorspronkelijke scheppingsorde.”, (in: Michael Wolter, Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, Neukirchener Theologie, 2011, p. 193).

Deze traditionele duiding van de zondeval vindt Wolter o.a. verwoord in de Apocalyps van Mozes 21:6 (Adam tot Eva: “Wat heb je ons aangedaan? Je hebt mij de heerlijkheid van God ontvreemd”) en in 3 Baruch 4:16 (“Zoals Adam .. de veroordeling ontving en ontdaan werd van de heerlijkheid van God, zo begaan ook de tegenwoordige mensen .. een overtreding en zijn ver van de heerlijkheid van God.”)

Advertenties