Rust vinden onder het juk van Jezus

Het is een geliefde en zeer bekende tekst: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven,’ (Mat. 11:28). Zo’n tekst die je vroeger ingelijst op een tegeltje zag en die je vandaag als bemoedigingkaartje stuurt naar iemand die het moeilijk heeft. Wie in de bijbel de daarop volgende verzen leest, komt tot de verrassende ontdekking dat het ‘rust geven’ nauw verbonden is met het opnemen van het juk van Jezus en het hem als leerling volgen.

[Artikel in Gereformeerd Kerkblad d.d. 30 juli 2021]

Er zijn allerlei dingen waardoor je onder lasten gebukt kunt gaan en vermoeid kunt raken. Je kunt depressief of ernstig ziek zijn, te maken hebben met rouw na overlijden of door opgebroken relaties. Je kunt zorgen hebben over jezelf, over anderen, of over hoe het met de kerk en met de samenleving zal gaan. Toch is deze oproep van Jezus niet tot een bepaalde groep mensen beperkt. Het is een algemene oproep, want het is een toespitsing van zijn boodschap dat iedereen tot inkeer moet komen, omdat het Koninkrijk van de hemel dichtbij is gekomen.

Wie is Jezus?

Matteüs laat in hoofdstuk 11 en 12 zien, dat er discussie komt over wie Jezus is. Is hij wel degene waar al eeuwen naar uit werd gezien, laat Johannes de Doper vragen. Zou dit de Zoon van David zijn, vragen de mensen. En het antwoord van Jezus is dat ze moeten letten op wat hij doet: ‘Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd, doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws verteld.’

Toch gaan velen niet op de uitnodiging in. Jezus verwijt het de steden Chorazin, Betsaïda en Kafarnaum. Als in Tyrus en Sidon, ja zelfs in Sodom en Gomorra, dezelfde wonderen waren gebeurd, dan zouden ze zich allang bekeerd hebben. De Farizeeën en schriftgeleerden beschuldigen hem, dat hij die wonderen alleen kan doen omdat hij een handlanger is van Beëlzebul, de vorst van de demonen.

Beseffen wie Jezus is, moet je geschonken worden. Wanneer je met eigen inzichten naar de gebeurtenissen kijkt, merk je niet op dat hij de Messias is. Maar van wie het inzicht gescherpt is door de profetieën van de wet en de profeten tot aan Johannes de Doper toe, die zal het gewaar worden. Aan hem of haar zal geopenbaard worden, dat Jezus werkelijk de bode is in wie God zelf naar zijn volk toekomt, (Mal. 3:1). Jezus is de Zoon, aan wie de Vader heeft toevertrouwd het Koninkrijk van de hemel te openen.

Genezingen als tekenen

Het was de taak van Jezus om het contact tussen God en de mensen te herstellen en te verstevigen. De wonderen die hij doet, zijn even zovele tekenen dat Gods rijk onder de mensen gekomen is. Want die lichamelijke ziekten waar mensen van genezen worden, waren signalen van hoe mensen op geestelijk niveau ervoor stonden. Ze zijn het gevolg van de vloek die met de zondeval van Adam en Eva over de mensheid gekomen is. Buiten het paradijs zijn er de doorns en distels op de akker en de verstoorde verhoudingen tussen mensen.

Zo komt Jezus in het evangelie met zijn oproep naar de mensen toe. Bij mij moet je zijn, iedereen die de gevolgen van de vloek ervaart – ik zal je rust geven. Ik ben gekomen om die vloek te dragen, om de vrede met God te herstellen en om jullie weer in harmonie met elkaar te brengen. Ik ben – om het met die woorden van Psalm 23 te zeggen – gekomen om jullie als een goede herder naar groene weiden en vredige wateren te brengen. Ik wil jullie nieuwe kracht geven en jullie langs veilige paden leiden, zodat jullie voor eeuwig weer bij mijn Vader thuis zullen zijn.

Het juk van Jezus

Zo biedt Jezus de mensen het geluk aan: ‘Het echte geluk is voor mensen, die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld,’ (BGT Mat. 5:3). Geluk ligt niet in het verzamelen van geld en dingen en in het opdoen van belevingen. Echt geluk ontvang je in een relatie als genade van Jezus. Omdat hij je zijn liefde verklaart, zijn zorg aan je wil besteden, en je in Gods nabijheid wil brengen.

Leven in Gods wereld betekent daarom leerling van Jezus worden, met hem samenleven en zijn onderwijs ter harte nemen. Dat vat Jezus samen als het opnemen van zijn juk. Hoe dat leven eruit ziet, schetst hij in de Bergrede. Het is een leven van overvloeiende gerechtigheid en barmhartigheid.

Jezus is degene die vervuld met de Geest van God onze demonen uitdrijft. Nu is het van belang om zijn onderwijs in ons leven te laten ontkiemen, zodat het vrucht zal dragen, honderdvoudig, zestigvoudig, dertigvoudig. Zo zullen wij onder het juk van Jezus rust en het geluk vinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s