Genade

Blijft altijd verrassend om religieuze begrippen uitgelegd te zien in filosofische teksten:

“Wat is ‘genade’ anders dan het moment waarop datgene waar men krampachtig naar streefde eensklaps vanzelf komt, als een schakelaar die wordt aangeknipt, zodat de stroom plots doorkan? Wat is verlossing anders dan het bevrijd worden van de inspanning?”.

Patricia de Martelaere, Wereldvreemdheid. Essays, Meulenhoff Amsterdam, 2000, p. 31.